Wizyta studyjna w PES na Mazowszu (23-24.08.2017r.)

W dniach od 23 do 24 sierpnia br. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele biznesu z terenu województwa mazowieckiego mieli okazję uczestniczyć w zorganizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wizycie studyjnej w Siedlcach zorganizowanej w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.

Celem wizyty było pokazanie możliwości współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej oraz Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, na przykładzie wyróżniających się w subregionie siedleckim przedsiębiorstw społecznych oraz wspierających je instytucji. Wizyta w siedleckich podmiotach ekonomii społecznej to również sposób na podniesienie poziomu wiedzy na temat sektora ekonomii społecznej u osób biorących w niej udział, jak również okazja do zapoznania się z dobrymi praktykami w tworzeniu i funkcjonowania podmiotów, dających szansę odnalezienia się na rynku pracy osobom wykluczonych lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Pierwszego dnia uczestnicy projektu gościli w Spółdzielni Socjalnej „Zioła Siedleckie”. Zapoznali się m.in. z profilem działalności spółdzielni, rozmawiali z jej pracownikami i dyskutowali o tym jak wygląda działalność spółdzielni socjalnej w praktyce.

Spółdzielnia „Zioła Siedleckie” zajmuje się produkcją artystycznych wyrobów cukierniczych, w szczególności - pierników korzennych wyrabianych na miodzie i maśle śmietankowym, ręcznie zdobionych i pakowanych w folię celofanową. Prowadzi także usługi z zakresu: skupu, uprawy, suszenia i pakowania roślin zielarskich - przyprawowych i leczniczych. Jedną z form działalności podmiotu jest również haftowanie i szycie tekstylnych opakowań, woreczków na zioła i serwetek. Pracownikami spółdzielni są osoby rekrutujące się z grup osób wykluczonych i mających problemy na rynku pracy z powodu własnej niepełnosprawności i utrudnionego sposobu komunikacji z otoczeniem za sprawą dysfunkcji narządów słuchu i mowy.

Uczestnicy wizyty studyjnej odwiedzili także Zakład Karny mieszczący się przy ul. Piłsudskiego 47 w Siedlcach. Zapoznali się ze sposobem funkcjonowania placówki oraz z działaniami podejmowanymi na rzecz reintegracji i aktywizacji zawodowej osób osadzonych mającymi na celu ich powrót na rynek pracy.

W drugim dniu wizyty studyjnej  w Siedlcach jej uczestnicy gościli w Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

Zakład oferuje usługi gastronomiczne zarówno osobom prywatnym, jak i instytucjom, firmom oraz placówkom edukacyjnym. Świadczy także usługi cateringowe, obsługując szkolenia, seminaria, konferencje oraz przyjęcia okolicznościowe. Dla osób indywidualnych prowadzi ogólnodostępną stołówkę, która codziennie serwuje domowe obiady. Jedną z formą działalności Zakładu jest ośrodek odnowy biologicznej, w ramach którego świadczone są profesjonalne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz zabiegi odnowy biologicznej. Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności usługowej pozwala ZAZ w Siedlcach na realizację jego głównego celu, jakim jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym w związku z upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub autyzmem.

Osoby biorące udział w wizycie studyjnej miały okazję porozmawiać z pracownikami wizytowanego zakładu oraz podyskutować na temat jego roli oraz możliwości zatrudniania pracowników na otwartym rynku pracy, w tym także w przedsiębiorstwach społecznych.

Ostatnim punktem programu było spotkanie w siedleckim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej, gdzie rozmawiano o potrzebach, możliwościach wsparcia i wzmocnienia działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz metodach pracy ośrodka z podmiotami ekonomii społecznej i społecznością lokalną. Obecny na spotkaniu Hubert Pasiak - Wójt Gminy Wodynie przedstawił uczestnikom wizyty: ,,Serwis Komunalny” - pierwszą spółdzielnię socjalną osób prawnych działającą na terenie gminy. Spółdzielnia została utworzona przez gminę Wodynie oraz powiat siedlecki. "Serwis Komunalny" zajmuje się m.in. utrzymaniem porządku w pasach dróg gminnych i powiatowych, pielęgnacją terenów zielonych, sprzątaniem chodników, przystanków komunikacyjnych, zimowym i pozimowym utrzymaniem porządku i czystości na drogach oraz realizacją drobnych zadań inwestycyjnych w zakresie aranżacji zieleni i małej architektury.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy mieli okazję poznać specyfikę pracy podmiotów ekonomii społecznej oraz poszerzyć swą wiedzę o zasadach ich funkcjonowania, jak również możliwościach tworzenia spółdzielni socjalnych oraz źródłach ich finansowania. Wizyty studyjne są sprawdzoną i skuteczną metodą pozyskiwania informacji oraz nabywania doświadczeń z zakresu ekonomii społecznej.

 

 

ZałącznikWielkość
Plik Prezentacja-Wizyta Studyjna-23-24.09.pptx12.25 MB

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl