Wyniki konkursu fotograficznego "Ekonomia społeczna nie wyklucza"

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Ekonomia społeczna nie wyklucza”

Laureatami konkursu, decyzją jury, zostali:

I miejsce:

Zdjęcie pt. Technologia dla wszystkich

Autor: Anna Karoń  

Uzasadnienie jury:

I nagroda dla Anny Karoń za pracę pt. „Technologia dla wszystkich”, która przedstawia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Dziennego Klubu Opieki Malwa Plus w Wirtualnym Teatrze Historii "Niepodległa" 2020.

Jury konkursu doceniło świeżość spojrzenia autorki na problem wykluczenia społecznego, tożsamy z inspirującą rolą nowych technologii we współczesnym świecie oraz mocne zaakcentowanie problemu równości dostępu do nowinek technicznych dla wszystkich, w tym także osób z niepełnosprawnościami.

 

II miejsce:

Zdjęcie pt. Trzej przyjaciele z żaglówki

Autorka: Justyna Mortka

Uzasadnienie jury:

II nagroda dla Justyny Mortki z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych działającym w Okręgu Mazowieckim w Radomiu za pracę „Trzej przyjaciele z żaglówki”, przedstawiającą  uczestników placówki podczas wakacyjnego odpoczynku na Mazurach.

Zarażone pasją żeglowania osoby z niepełnosprawnościami przedstawione na zdjęciu - to wyrazisty przykład tego, że ekonomia społeczna nie wyklucza i że nawet w tak elitarnym sporcie jakim jest żeglarstwo, jest miejsce na realizowanie swoich marzeń i pragnień, a własne ograniczenia nie stanowią bariery niemożności.

 

III miejsce:

Zdjęcie pt. „Razem”

Autor: Łukasz Ciesielski

Uzasadnienie jury:

III nagroda dla Łukasza Ciesielskiego z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. św.  Marcina w Gostyninie za pracę „Razem”, która przedstawia kolektywną pracę przy budowaniu wiaty w ogrodzie.

Naturalny, realistyczny obraz wspólnego wysiłku uczestników oraz instruktorów warsztatów  zjednoczonych we wspólnym celu. Kwintesencja traktowania wszystkich na równi, oparta na zaufaniu i odpowiedzialności. Przykład wychowania przez pracę, które pomaga zapomnieć o własnych ograniczeniach.

 

Nagroda specjalna: 

Nagroda specjalna dla Jowity Pietrak za pracę pt. „Jedni Drugim”

Uzasadnienie jury:

Nagroda Specjalna dla Jowity Pietrak za pracę „Jedni Drugim”, przedstawiającą pomoc dla seniorów w czasie tegorocznej pandemii.

Bardzo sugestywna, wręcz mistyczna w klimacie scena przekazania paczki żywnościowej osobie starszej podczas akcji dostarczania posiłków najstarszym mieszkańcom Warszawy i okolic przez legionowską Spółdzielnię Socjalną „Jedni Drugim”. Realizm w czystej postaci, spracowane dłonie odbierające paczkę urastają do rangi symbolu i troski o najbardziej potrzebujących, którym stara się pomagać ekonomia społeczna.

 

Wyróżnienia:

• dla Anny Karoń za pracę pt. „Ciekawość bez ograniczeń”

• dla Anny Karoń za pracę pt. „Każdy ma serce”

• dla Aleksandry Elwartowskiej za pracę pt. „Kocham życie”

• dla Łukasza Ciesielskiego za pracę pt. „Nasza budowa”

• dla Marcina Kotlińskiego za pracę pt. „Pomagamy”

• dla Janusza Michalskiego za pracę pt. „Przyjaciel z WTZ przygotowuje swoją maszynę do kolejnego sezonu motocyklowego”

• dla Aleksandry Elwartowskiej za pracę pt. „Super Drużyna”

NAGRODY:

Nagrodami w konkursie są okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz książki  Wydawnictwa "Arkady". Nagrody zostaną wysłane pocztą. Oficjalne ogłoszenie wyników, połączone z symbolicznym wręczeniem nagród laureatom tegorocznego konkursu odbędzie się w formie on-line. O terminie tej uroczystości będziemy informować każdego z laureatów indywidualnie.


Urząd  Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie


Wydawnictwo „Arkady”
 

Dziękujemy za udział w konkursie. 

 

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl