Znamy laureatów V edycji konkursu "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej"

Kapituła konkursu "Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej" ogłosiła wyniki V edycji konkursu. W gronie tegorocznych laureatów znaleźli się:

w kategorii: ROZWÓJ

za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk

1.           Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce

2.           Fundacja Zmysłosfera, Izabelin

3.           Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA, Żyrardów

4.           Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas. Siedlce

5.           Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, Mława

6.           Stowarzyszenie Karuzela, Radom

7.           Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Tęcza, Warka

8.           Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem, Radom

w kategorii: REINTEGRACJA

za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, a co za tym idzie - pomysły na aktywizację zawodową oraz pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami

1.           Centrum Integracji Społecznej, Siedlce

2.           Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, Legionowo

3.           WTZ w Gostyninie przy parafii p.w. Św. Marcina, Gostynin

4.           WTZ przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego, Świeszewo

5.           WTZ Caritas Diecezji Płockiej, Żuromin

6.           WTZ KSN AW w Piasecznie i filia w Górze Kalwarii, Piaseczno i Góra Kalwaria

w kategorii: ODPOWIEDZIALNOŚĆ   

za kształtowanie pozytywnego wizerunku osób i/lub instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim

1.           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Siedlce

Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej przyznawane są co roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Aspirują do nich wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej - fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z otoczenia ekonomii społecznej.

Wręczenie wyróżnień w tym roku odbędzie się: 28 października br., o godz. 11.00, w Domu Innowacji Społecznych - Marzyciele i Rzemieślnicy (po adresem: Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, III piętro, ul. Bracka 25, 00-028 Warszawa).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl