Badania i analizy

 Badanie pt. "Determinanty przeżywalności spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim. Jak długo utrzymuje się spółdzielnia socjalna? Badanie czynników warunkujących powodzenie i niepowodzenie funkcjonowania spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim".


 Badanie Głównego Urzedu Statystycznego pt. Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g... [data dostępu: 03.07.2018 r.]


 Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego w 2017 roku


 Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych w roku 2017


Badanie pt. "Drogi współpracy - jak samorządy współdziałają z organizacjami",

Link do podsumowania badania >>>


 Badanie Głównego Urzedu Statystycznego pt. "Spółdzielnie socjalne w 2016 r."

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g... [data dostępu: 21.02.2018 r.]


 Badanie pt. "Perspektywy rozwoju zawodowego uczestników Warszatów Terapii Zajęciowej w województwie mazowieckim", 11.2017 r.


 Raport z badania usług zleconych w ramach zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz spółdzielni socjalnych w latach 2015-2016.


 Raport z badania dotyczącego zamówień publicznych z zastosowaniem klauzul społecznych realizowanych przez gminy / miasta / powiaty województwa mazowieckiego w roku 2015 i 2016


 Badanie Głównego Urzędu Statystycznego - Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2016 r.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g...
[data dostępu: 16.11.2017 r.]


 Badanie Głównego Urzędu Statystycznego - Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2014 r.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/gospodarka-spoleczna-wolontariat/g...
[data dostępu: 16.11.2017 r.]


 „Społecznie odpowiedzialny biznes dla ekonomii społecznej na Mazowszu” 


 Badanie NGO prowadzących działalność gospodarczą i działalność odpłatną pożytku publicznego na terenie Mazowsza – możliwości rozwoju"


 Raport z badania Centra Integracji Społecznej w województwie mazowieckim - analiza potrzeb i zasobów"


 System wsparcia finansowego dla ekonomii społecznej na Mazowszu.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl