Programy

Programy

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym, który wyznacza kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społecznej. KPRES należy traktować jako dokument kompleksowy, uwzględniający aktualne realia społeczne, gospodarcze i kulturowe, ale jednocześnie, poprzez swoją wewnętrzną strukturę i treść, jest dokumentem dynamicznym, otwartym na zjawiska i procesy, jakie mogą zajść w bliższej i dalszej perspektywie, a mające potencjalny wpływ na rozwój ekonomii społecznej [fragment Wprowadzenia z treści dokumentu].

Zaktualizowany  Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej. 

 

 

 Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Rozowju Ekonomii Społecznej (KPRES) za okres sierpień 2014 - grudzień 2015

 

 

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 jest programem wojewódzkim w zakresie rozwoju ekonomii społecznej. Określono w nim szczegółowo cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki. Osiągnięcie ich do roku 2020 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej w województwie. [fragment Wprowadzenia z treści dokumentu].

 Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020

 Raport z monitoringu "Planu..." za lata 2014-2016

 

 Raport z monitoringu "Planu..." za lata 2017 rok


Dokumenty archiwalne:

[Uwaga! - dokument nieaktualny, posiada zaktualizowaną wersję]
 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

[Uwaga! - dokument nieaktualny, posiada zaktualizowaną wersję] 
 Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020

ZałącznikWielkość
PDF icon Aktualizacja Planu Rozwoju ES.pdf2.49 MB

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl