GRODZISKO Spółdzielnia Socjalna

Nazwa spółdzielni: GRODZISKO Spółdzielnia Socjalna
Adres: ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
Gmina: Grudusk; Powiat: ciechanowski
Telefon: 665 256 583
E-mail: grodzisko.grudusk@wp.pl
Adres strony www: 


Profil działalności [4. edukacja i kultura, 5. gastronomia w tym catering, 11. rekreacja i turystyka]:

 • Skansen - Grodzisko Grudusk,
 • Organizacja imprez plenerowych, wycieczek, spotkań integracyjnych,
 • Organizacja lekcji historii, pokazów garncarskich, kowalstwa, kulinarne,
 • Zarządzanie terenami ziolenymi, pracami porządkowymi, małą gastronomią (zapiekanki, frytki, hod-dog, kiełbaska i kaszanka z grilla).

Instytucja wspierająca: OWES Ciechanów

Numer: KRS 545688 ▪ NIP 5662014216 ▪ REGON 360959360
Data wpisu do rejestru: 05-032015

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl