Inne projekty dotyczące ekonomii społecznej

Lista projektów dotyczących ekonomii społecznej, w tym projekty ogólnopolskie.

Lp. Tytuł projektu Realizatorzy Adres strony projektu
1 Zintegrowany System Monitorowania Sektora Ekonomii Społecznej
 • Główny Urząd Statystyczny
  w Warszawie 
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej 
-
2 Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej
 • Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych 
 • Fundacja Idea Rozwoju (FIR) 
 • Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) 
3 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej 
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kraków
 • Uniwersytet Warszawski
-
4 Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland", Lublin 
 • Fundacja Fundusz Współpracy 
 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich 
5 Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego 
 • Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych 
 • Francuska organizacja Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire 
 • Peter Wolkowinski
 • ​Ministerstwo Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej 
6 Zintegrowany system zapewnienia wysokiej jakości usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej 
-
7 Budowa i rozwój istniejących znaków jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego wspierających rozwój ekonomii społecznej.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider) 
 • Bank Gospodarstwa Krajowego (Partner 1)
 • Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw (Partner 2)
-
8 Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania prawa zamówień publicznych w ramach makroregionu I (woj. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (Łódź) -
9 Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Bank Gospodarstwa Krajowego 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl