Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu (2019-2022)

Cele projektu

Projekt dotyczy koordynacji działań na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w woj. mazowieckim do 2022 r. Projekt przyczynia się do realizacji celu RPO WM 2014-2020 - inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazow. rynku pracy. 
 • Cel główny projektu - Poprawa potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez koordynację działań na rzecz rozwoju ES w woj. mazowieckim do 2022 roku. 
  • Cel szczegółowy 1 - Zwiększenie widoczności ekonomii społecznej. 
  • Cel szczegółowy 2 - Rozwój współpracy między sektorem ES a jego otoczeniem. 
W ramach projektu przewidziano działania rzecznicze dla sektora ekonomii społecznej oraz działania zwiększające widoczność sektora ekonomii społecznej . Wiele działań informacyjno-doradczych oraz działania służące nawiązywaniu trwałej współpracy między sektorem ekonomii społecznej a otoczeniem.

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do:

 • Dalszego procesu promowania idei ekonomii społecznej.
 • Wzmacniania procesów sieciujących podmioty ekonomii społecznej i ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.
 • Rozwoju współpracy podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem sektora.
 • Informowania i edukowania nt. ekonomii społecznej otoczenia sektora (jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele biznesu, uczelni wyższych).
 • Wzrostu roli i widoczności ekonomii społecznej i podmiotów ekonomii społecznej w woj. mazowieckim.
 • Podjęcia działań rzeczniczych na rzecz sektora ekonomii społecznej.
Grupa docelowa projektu to przedstawiciele PES, OWES, JST i ich jednostki organizacyjne (OPS, PCPR, szkoły), instytucje rynku pracy, uczelnie, NGO, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

Planowany okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. do 31. grudnia 2022 r.

Środki finansowe

 • Całkowitą wartość projektu:  2 625 210,00 zł;
 • Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:  2 100 168 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informacje nt. projektu pn. "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu", realizowanego w latach 2016-2018.

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin uczestnictwa w projekcie 2019.pdf312.79 KB

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl