Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna Forum

Nazwa spółdzielni: Mazowiecka Spółdzielnia Socjalna Forum
Adres: Chrzczonki 1, 06-230 Różan
Gmina: Różan (miejsko-wiejska); Powiat: makowski
Telefon: 530 669 000
E-mail: mssf.service@gmail.com
Adres strony www: -


Profil działalności:

 • warsztat samochodowy

Instytucja wspierająca: OWES Ostrołeka

Numer: KRS 465440 ▪ NIP 7571480310 ▪ REGON 146718773
Data wpisu do rejestru: 11-06-2013

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl