Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej

Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (Komitet) jest organem wspierającym działania Samorządu Województwa Mazowieckiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Pełni funkcję doradczo-konsultacyjną i współpracuje z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS), odpowiedzialnym za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie, zgodnie z art. 21 pkt 4a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) .

Komitet podejmuje współpracę z podmiotami działającymi na polu ekonomii społecznej, które identyfikują się z jej celami i są gotowe je realizować we współdziałaniu z innymi podmiotami na zasadach określonych przez Komitet.   

Skład Komitetu stanowią przedstawiciele: samorządu województwa, wojewody, samorządu lokalnego, sektora ekonomii społecznej oraz sektora biznesu.

Zadania Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

 • Ocena spójności zapisów „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” z celami i założeniami innych dokumentów krajowych i wojewódzkich w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
 • Ocena stopnia realizacji misji i celów „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020”;
 • Ocena efektywności działań na rzecz zwiększenia wiedzy o ekonomii społecznej i jej widoczności w województwie mazowieckim.

Obsługę prac Komitetu zapewnia Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Pilecki
Wydział ds. Ekonomii Społecznej i Projektów Zewnętrznych
tel. (22) 622 47 32 wew. 45
e-mail: krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl


Materiały związane z pracami Komitetu:

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl