O nas

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS działa w oparciu o Uchwałę Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Uchwałę Nr 99/2004 z dnia 19 lipca 2004r. powołującą Centrum oraz ustawę o samorządzie województwa.

MCPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (z późn. zm.).

Strona internetowa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl

Kontakt do osób zajmujących się tematyką ekonomii społecznej:

Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych

Robert Gajewski
Kierownik Wydz. ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
Tel.: [22] 622 42 32 wew. 47
E-mail: robert.gajewski@mcps-efs.pl

Luiza Burba
Główny Specjalista
Tel.: [22] 622 42 32 wew. 41
E-mail: luiza.burba@mcps-efs.pl

Renata Góral
Inspektor
Tel.: [22] 622 42 32 wew. 79
E-mail: renata.goral@mcps-efs.pl

Andrzej Idziak
Inspektor
Tel.: [22] 622 42 32 wew. 40
E-mail: a.idziak@mcps-efs.pl

Anna Krawczyk
Specjalista
Tel.: [22] 622 42 32 wew. 45
E-mail: anna.krawczyk@mcps.com.pl

Iwona Pasichnyk
Specjalista
Tel.: [22] 622 42 32 wew. 46
E-mail: iwona.pasichnyk@mcps-efs.pl

Krzysztof Pilecki
Inspektor
Tel.: [22] 622 42 32 wew. 45
E-mail: krzysztof.pilecki@mcps-efs.pl

Aneta Sępka
Inspektor
Tel.: [22] 622 42 32 wew. 46
E-mail: aneta.sepka@mcps-efs.pl

Marek Siwecki
Starszy Specjalista
Tel.: [22] 622 42 32 wew. 79
E-mail: marek.siwecki@mcps.com.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl