O nas

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, powołaną w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki społecznej. MCPS działa w oparciu o Uchwałę Nr XV/66/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Uchwałę Nr 99/2004 z dnia 19 lipca 2004r. powołującą Centrum oraz ustawę o samorządzie województwa.

MCPS realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (z późn. zm.).

Strona internetowa Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl

Kontakt do osób zajmujących się tematyką ekonomii społecznej:

Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
 

Robert Gajewski
Kierownik Wydz. ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
Główne obowiązki: koordynacja prac Wydziału
 [22] 622 42 32 wew. 47

 robert.gajewski[a]mcps-efs.pl
Daria Bajkowska
Referent

Główne obowiązki: współpraca z centrami integracji społecznej - konkurs i dotacje 
 [22] 622 42 32 wew. 46
 daria.bajkowska[a]mcps.com.pl

Luiza Burba
Główny Specjalista
Główne obowiązki: koordynacja projektu pt. "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"

[22] 622 42 32 wew. 41
 luiza.burba[a]mcps-efs.pl

Andrzej Idziak
Inspektor
Główne obowiązki: promocja Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, prowadzenie profilu "Ekonomia społeczna na Mazowszu" na Facebook'u, obsługa strony WWW (w ramach projektu "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"), redagowanie tekstów do informatorów, katalogów, ulotek oraz innych wydawnictw poświęconych ekonomii społecznej
[22] 622 42 32 wew. 40
 a.idziak[a]mcps-efs.pl
Anna Krawczyk
Specjalista
Główne obowiązki: współpraca z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej (OWES)

[22] 622 42 32 wew. 45
 anna.krawczyk[a]mcps.com.pl

Elwira Ociepka-Owczarek

Inspektor
Główne obowiązki: badania sektora ekonomii społecznej, szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjncyh pomocy społecznej, promocja
 [22] 622 42 32 wew. 46
 elwira.owczarek[a]mcps-efs.pl

Krzysztof Pilecki
Starszy Inspektor
Główne obowiązki: monitoring ekonomii społecznej w woj. mazowieckim, Mazowiecki Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, obsługa strony www

[22] 622 42 32 wew. 45
 krzysztof.pilecki[a]@mcps-efs.pl
Aneta Sępka
Inspektor
Główne obowiązki: badania sektora ekonomii społecznej, szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjncyh pomocy społecznej
[22] 622 42 32 wew. 46
 aneta.sepka[a]mcps-efs.pl
   
Ryszard Szwarc
Inspektor
Główne obowiązki: współpraca podmiotów ekonomii społecznej z otoczeniem m. in. jednostki samorządu terytorialnego, biznes, uczelnie wyższe

 [22] 622 42 32 wew. 40
 ryszard.szwarc[a]mcps-efs.pl

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl