Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w podregionie płockim

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w podregionie płockim prowadzony jest przez Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego (CISI).

Biuro Projektu:

Al. Kilińskiego 12A
09-400 Płock
e-mail: sekretariat@owes.eu
tel.: 516 139 535, 605 044 419

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany będzie w subregionie płockim obejmującym miasto Płock, powiat gostyniński, płocki i sierpecki.

 • Kierownik projektu – Beata Puda – tel. 605 044 419
 • Opiekun spółdzielni socjalnych - Paulina Dziurlik – 516 139 535


OWES podregionu płockiego obejmuje trzy zadania:

 1. Szkoła Liderów i Promocji Ekonomii Społecznej

W ramach zadania przeprowadzone zostaną dwie edycje szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej nie prowadzących działalności gospodarczej. Celem zadania jest wsparcie szkoleniowo-doradcze i animacyjne dla PES nie prowadzących działalności gospodarczej, środowisk lokalnych, grup inicjatywnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej i tworzenia PES, budowanie współpracy na rzecz rozwoju ES, zaangażowanie społeczności lokalnych w inicjatywy na rzecz ES, promocja ES. Tematyka wsparcia szkoleniowego to: Stosowanie klauzul społecznych oraz zlecanie zadań przez JST dla PES; Zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych, Aspekty prawne uruchomienia działalności w sektorze ES, Budowanie partnerstw lokalnych, Fundraising – różne sposoby pozyskiwania środków na działalność NGO, Wolontariat w organizacji. W ramach Zadania wsparciem zostanie objętych 50 PES nieprowadzących działalności gospodarczej oraz 20 JST z terenu subregionu Mazowsza Płockiego.
 

 1. Akademia Ekonomii Społecznej

Celem zadania jest wzmocnienie organizacji prowadzących działalność gospodarczą poprzez szkolenia i specjalistyczne doradztwo/coaching umożliwiające ich rozwój/wzmocnienie potencjału.

Zaplanowane usługi wsparcia posłużą profesjonalizacji PES oraz zwiększą ich konkurencyjność na rynku. Zaplanowano wsparcie szkoleniowe w następującej tematyce:

ABC prowadzenia działalności w sektorze ES, Ochrona danych osobowych w PES, Marketing w podmiotach ES, Zarządzanie organizacją oraz zasobami ludzkimi w sektorze ES.

Ponadto przewidziano wsparcie doradztwa kluczowego/ogólnego w wymiarze 40h dla 20 PES oraz doradztwo specjalistyczne: prawne, księgowo-podatkowe oraz biznesowe w wymiarze 50h dla 20 PES.
W ramach Zadania wsparciem zostanie objęte 40 PES z obszaru podregionu Mazowsza Płockiego prowadzących działalność gospodarczą.
 

 1. Uruchomienie przedsiębiorstw społecznych

Celem zadania jest utworzenie 8 przedsiębiorstw społecznych, w których powstaną miejsca pracy dla 48 osób i utrzymane będą przez min. 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenie 12 miejsc pracy w 6 istniejących już spółdzielniach socjalnych na podobnych zasadach.

Grupy inicjatywne pragnące uruchomić PS przystąpią do modułu szkoleniowo-doradczego zakładającego przygotowanie Uczestników do założenia spółdzielni socjalnych oraz uzyskania dotacji, a także wezmą udział w wizytach studyjnych, które zorganizowane zostaną w celu poznania praktycznych aspektów funkcjonowania i prowadzenia PS. Przyznane spółdzielniom socjalnym dotacje podzielone jest na wsparcie inwestycyjne w wysokości 15 000 zł na jednego członka spółdzielni zagrożonego wykluczeniem społecznym, przy czym nie więcej niż na 6 członków może być udzielona dotacja, oraz wsparcie pomostowe w wysokości 1 000 zł na członka spółdzielni przez 6 miesięcy od rejestracji, z podobnym założeniem jak przy wsparciu inwestycyjnym.

W trakcie działalności PS korzystać będą z doradztwa ogólnego, specjalistycznego i biznesowego, informatycznego: ok. 5h przez 12 miesięcy oraz mentoringu biznesowego prowadzonego przez doświadczonych przedsiębiorców w wymiarze 30h dla jednego przedsiębiorstwa społecznego. Ponadto członkowie PS będą mieć możliwość podniesienia kompetencji zawodowych poprzez udział w wybranych przez nich szkoleniach zawodowych, związanych jednak z działalnością ich spółdzielni socjalnej.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl