Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w podregionie warszawsko-zachodnim

 1. Informacje teleadresowe:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim prowadzony jest przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS  w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).

 1. Biuro Projektu znajduje się:
 • w Warszawie przy ul. Wareckiej 4/6, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00, e-mail: boris@boris.org.pl, tel. 22 620 31 92, 22 890 94 49
 • w Opacz-Kolonia ul. Ryżowa 90,  czynne we wtorek oraz w środę w godz. 13.00 – 16.00 , tel. 502 668 161
   
 1. Obszar działania.

Powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski
 

 1. Osoby pracujące w projekcie i ich zadania

Zespół Stowarzyszenia Boris w OWES w subregionie warszawskim–zachodnim to: kierownik OWES, animator, doradca kluczowy, doradcy specjalistyczni, specjalista ds. wsparcia finansowego.

Zespół Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w OWES w subregionie warszawskim–zachodnim to: animator, doradca kluczowy, doradcy specjalistyczni, coach biznesowy.
 

 1. Oferta

Jakie wsparcie oferujemy?

Oferujemy zarówno szerokie wsparcie merytoryczne środowisk zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz ekonomii społecznej, jak i specjalistyczne doradztwo dla osób i podmiotów chcących założyć i prowadzić PES/PS.

Zwracając się do nas, możecie liczyć na:

 • pomoc animatora w nawiązywaniu relacji między lokalnymi partnerami (np. Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Warsztatami Terapii Zajęciowej, Zakładami Aktywności Zawodowej)
 • opracowanie zindywidualizowanej ścieżki wsparcia, w tymwsparcie specjalistów w zakładaniu i prowadzeniu PES/PS (np. spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej z działalnością gospodarczą), w tym ekspercką pomoc m.in. w:
  • opracowaniu biznesplanu
  • finansowo – prawnych aspektach rejestrowania i prowadzenia PES/PS
  • finansowo – prawnych aspektach tworzenia miejsc pracy i zatrudniania w PES/PS
  • prowadzeniu działalności w ramach PES/PS
 • zapewnienie możliwości ubiegania się o dotację z projektu na utworzenie miejsca pracy lub wsparcie pomostowe
 • wsparcie w nawiązywaniu współpracy z ewentualnymi kontrahentami, lokalnymi partnerami

Kto może skorzystać z naszych usług?

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Przedstawicieli JST, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, WTZ, CIS i KIS zainteresowanych wspólną pracą nad rozwojem ekonomii społecznej i tworzeniem miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Osoby bezrobotne, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, zamieszkujące na terenie powiatów objętych projektem, które chcą podjąć aktywność zawodową w przedsiębiorstwach społecznych
 • Przedstawicieli organizacji pozarządowych, które chcą podjąć działalność ekonomiczną oraz tworzyć miejsca pracy (zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

Co zrobić, aby skorzystać ze wsparcia OWES?

Krok pierwszy:

podjąć decyzję o rozpoczęciu działania w sferze ekonomii społecznej - o powołaniu spółdzielni socjalnej, utworzeniu miejsc pracy w ramach działalności gospodarczej organizacji pozarządowej, utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego.

Krok drugi:    

skontaktować się z:

 • Stowarzyszeniem BORIS (powiaty: warszawski-zachodni, pruszkowski, żyrardowski, grójecki), e-mail: boris@boris.org.pl, tel. 22 620 31 92, 502 668 161.
 • Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (powiaty: sochaczewski, grodziski, piaseczyński), e-mail:  fise@fise.org.pl, tel. 22 622 01 91

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl