Porozumienia PES

1. GRUPA NETWORKINGOWA MAZOWIECKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

3 listopada br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się spotkanie podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych założeniem pierwszej na Mazowszu grupy networkingowej. 

Przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, którzy wzięli w nim udział podpisali protokół założycielski, zobowiązując się tym samym do nawiązania bliskiej współpracy mającej na celu wzmocnienie potencjału w ramach grupy networkingowej, co w konsekwencji powinno przełożyć się na zwiększenie zysków z prowadzonej działalności gospodarczej oraz pzowolić na zaoszczędzenie czasu na pozyskiwanie nowych zamówień.

Relacje biznesowe w ramach grupy, jej uczestnicy zamierzają budować na zasadzie wzajemności, co oznacza, że wszystkim podmiotom wchodzącym w jej skład, muszą one przynosić obustronne korzyści, w myśl zasady, że networking polega nie tylko na korzystaniu, ale i dzieleniu się z innymi.  Podmioty funkcjonujące w grupie będą się regularnie ze sobą kontaktować i szukać możliwości wspólnego działania. Pozwoli to kreować nowe pomysły biznesowe, ubiegać się o większe zamówienia i brać udział w przetargach, w których pojedynczy podmiot niejednokrotnie nie ma większych szans.

Grupa networkingowa chce zachować charakter działalności spójny z ideą ekonomii społecznej.

>>> Treść Porozumienia >>>


 

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl