Marka sama w sobie

Marka sama w sobie

W Nr 1 (1) pisma Samorządu Mazowieckiego pt. "Z serca Polski", które zastąpiło "Kronikę Mazowiecką" na str. 36-37 ukazał się wywiad z Katarzyną Rola-Skorupską, kierowniczką Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Siedlcach. Zapraszamy do lektury!

 

 

Ogłoszenie Konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej’ 2017

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do II edycji konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej’2017.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się samodzielnie (lub mogą być zgłaszane przez inne podmioty określone w Regulaminie Konkursu) - podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Posiedzenie Kapituły Konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

Obradowała Kapituła Konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Dyskutowano m.in. nad zmianami w regulaminie konkursu oraz nowymi kartami ocen wniosków, które w roku bieżącym będą wykorzystywane do weryfikacji podmiotów ekonomii społecznej ubiegających się o to zaszczytne wyróżnienie.

Seminarium pt. "Ścieżka reintegracji i narzędzia do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej – do wykorzystania w realizacji projektów zewnętrznych OPS i PCPR”

Dnia 14 grudnia br. w siedzibie  MCPS odbyło się seminarium pt. "Ścieżka reintegracji i narzędzia do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej – do wykorzystania w realizacji projektów zewnętrznych OPS i PCPR”. Celem seminarium było nabycie umiejętności przygotowania ścieżek reintegracji oraz oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach realizowanych przez OPS i PCPR.

Konkurs ASOS - edycja 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie naboru ofert w ramach w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2017

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2017.mpips.gov.pl/.

Seminarium nr 3 nt. rozwoju współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami ekonomii społecznej w zakresie usług i produktów ekonomii społecznej.

Zapraszamy na seminarium! W programie między innymi omówienie zasobów ekonomii społecznej województwa mazowieckiego oraz jak okiełznać zapytania ofertowe i zamówienia publiczne. Wskazówki dla podmiotów ekonomii społecznej, którzy ubiegać się o publiczne zlecenia.  
Miejsce spotkania: 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, sala konferencyjna, VI piętro.
Termin: 19.12.2016 r. (poniedziałek)

Ekonomia społeczna ma wiele twarzy

W Nr 48 (1927) "Tygodnika Ciechanowskiego" z dn. 29 listopada 2016r. ukazał się artykuł promujący Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl