OWES podregionu warszawsko-zachodniego zaprasza na szkolenia

OWES podregionu warszawsko-zachodniego (poprzez FISE: Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) zaprasza liderów i liderki z powiatu sochaczewskiego do cyklu szkoleń opartych na innowacyjnej metodologii opracowanej przez British Council „Active Citizens for Social Enterprise”.

Załóż z nami  działalność gospodarczą - spółdzielnię socjalną osób fizycznych lub prawnych

Pomożemy Ci to zrobić – damy Ci wsparcie finansowe i doradcze!
 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) prowadzony przez Stowarzyszenie BORIS ogłasza  nabór ofert na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 
Dla kogo ?
• instytucji samorządowych i ich jednostek  np. Gminy, GOPS, ZAZ, WTZ, CIS, KIS;
• istniejących przedsiębiorstw społecznych np. spółdzielni socjalnych;
• organizacji pozarządowych;
• osób indywidualnych  ( grupa minimum 3-osobowa)
 

Katalog branżowy produktów i usług mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej planuje wydanie Katalogu branżowego produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie woj. mazowieckiego. Adresatem tego wydawnictwa będą jednostki samorządu terytorialnego na Mazowszu, firmy oraz przedsiębiorstwa  potencjalnie zainteresowane zakupem produktów i/lub usług od podmiotów ekonomii społecznej. Prezentacja oferty podmiotu ekonomii społecznej w katalogu - jest BEZPŁATNA i dobrowolna, ma natomiast wymiar promocyjny i marketingowy.

Marka sama w sobie

Marka sama w sobie

W Nr 1 (1) pisma Samorządu Mazowieckiego pt. "Z serca Polski", które zastąpiło "Kronikę Mazowiecką" na str. 36-37 ukazał się wywiad z Katarzyną Rola-Skorupską, kierowniczką Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Siedlcach. Zapraszamy do lektury!

 

 

Ogłoszenie Konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej’ 2017

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do II edycji konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej’2017.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się samodzielnie (lub mogą być zgłaszane przez inne podmioty określone w Regulaminie Konkursu) - podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie woj. mazowieckiego.

Posiedzenie Kapituły Konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

Obradowała Kapituła Konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. Dyskutowano m.in. nad zmianami w regulaminie konkursu oraz nowymi kartami ocen wniosków, które w roku bieżącym będą wykorzystywane do weryfikacji podmiotów ekonomii społecznej ubiegających się o to zaszczytne wyróżnienie.

Seminarium pt. "Ścieżka reintegracji i narzędzia do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej – do wykorzystania w realizacji projektów zewnętrznych OPS i PCPR”

Dnia 14 grudnia br. w siedzibie  MCPS odbyło się seminarium pt. "Ścieżka reintegracji i narzędzia do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej – do wykorzystania w realizacji projektów zewnętrznych OPS i PCPR”. Celem seminarium było nabycie umiejętności przygotowania ścieżek reintegracji oraz oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach realizowanych przez OPS i PCPR.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl