Konkurs ASOS - edycja 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło rozpoczęcie naboru ofert w ramach w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2017

Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Ofert od 6 do 28 grudnia 2016 r. do godz. 16:00. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej https://asos2017.mpips.gov.pl/.

Seminarium nr 3 nt. rozwoju współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a podmiotami ekonomii społecznej w zakresie usług i produktów ekonomii społecznej.

Zapraszamy na seminarium! W programie między innymi omówienie zasobów ekonomii społecznej województwa mazowieckiego oraz jak okiełznać zapytania ofertowe i zamówienia publiczne. Wskazówki dla podmiotów ekonomii społecznej, którzy ubiegać się o publiczne zlecenia.  
Miejsce spotkania: 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, sala konferencyjna, VI piętro.
Termin: 19.12.2016 r. (poniedziałek)

Ekonomia społeczna ma wiele twarzy

W Nr 48 (1927) "Tygodnika Ciechanowskiego" z dn. 29 listopada 2016r. ukazał się artykuł promujący Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej.

Szkolenie pn. "Promowanie PES wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność"

Termin szkolenia: 13 grudnia 2016 r.

Miesjce szkolenia: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa)

Szkolenie pn. "Zarządzanie JOPS"

Lista uczestników (Aktualizacja - 07.12 15:30)

Zmiana miejsca szkolenia oraz godziny odjazdu spod miejsca zbiórki

Termin szkolenia: 12-13 grudnia 2016 r.

Miejsce szkolenia: hotel o standardzie trzygwiazdkowym pod Warszawą

Miejsce szkolenia: Hotel Trylogia w Zielonce, ul. Poniatowskiego 46, 05-220 Zielonka

Ekonomia spoleczna ma wiele twarzy

W Nr 45 (1791) "Tygodnika Siedleckiego" z dn. 13 listopada 2016r. (na str. 13) ukazał się artykuł promujący Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej.

Seminarium pn. "Ścieżka reintegracji i narzędzia do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej - do wykorzystania w realizacji projektów zewnętrznych OPS i PCPR"

Lista uczestników na seminarium dn. 12.12.2016 r. (Aktualizacja - 08.12 15:30)

Lista uczestników na seminarium dn. 14.12.2016 r. (Aktualizacja - 13.12 14:50)

Zmiana terminu drugiego szkolenia

Termin seminarium: 12 i 15 grudnia 2016 r.

Termin seminarium: 12 i 14 grudnia 2016 r.

Miejsce seminarium: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie,
przy ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa)

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl