Jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych

Prezentujemy poniżej krótki, praktyczny informator "Jak założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych". Mamy nadzieję, że okaże się przydatny przy zakładaniu spółdzielni.

Seminarium nr 2 nt. rozwoju współpracy między Podmiotami Ekonomii Społecznej a otoczeniem ekonomii społecznej

Seminarium nr 2 nt. rozwoju współpracy między Podmiotami Ekonomii Społecznej a otoczeniem ekonomii społecznej (m. in. biznes, uczelnie, instytucje rynku pracy)

Seminarium nr 1 nt. wspierania i inicjowania tworzenia klastrów, porozumień Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu

Seminarium nr 1 nt. wspierania i inicjowania tworzenia klastrów, porozumień Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu

ZAPROSZENIE

Ekonomia społeczna ma wiele twarzy

W Nr 30/2016 dwutygodnika "Otwock.info" ukazał się artykuł promujący Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej. Nakład gazety wynosi 12 000 egzemplarzy i swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy powiatu: Otwock, Józefów, Karczew, Celestynów, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory oraz Wiązowna. To największy nakład ze wszystkich gazet ukazujących się na terenie powiatu otwockiego, który zamieszkuje ponad 121 tysięcy mieszkańców.

6. Targi CSR - zaproszenie do udziału

II posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 26.09.2016 r. w  Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się drugie posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Omówiono wnioski płynące z monitoringu „Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020” oraz rekomendacje zmian, które wynikają z doświadczeń ewaluacyjnych projektu. Zapoznali się także z informacją nt. aktualnych działań prowadzonych przez MCPS na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

6. Targi CSR

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako koordynator ekonomii społecznej na Mazowszu został wystawcą VI edycji Targów CSR.

Targi CSR to największe wydarzenie w Polsce poruszające temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju w konwencji targowej organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczna, VI edycja Targów CSR odbędzie się 17 listopada 2016 na PGE Narodowy w Warszawie. MCPS będzie na Targach rzecznikiem ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl