Konferencja pt. "II Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną", połączona z targami podmiotów ekonomii społecznej

Uprzejmie informujemy, iż Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje „II Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną”, realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jej przedmiotem jest dofinansowanie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Ogłoszenie o Wyróżnieniu

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z paragrafem 3 Regulaminu konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”, w 2016 r. będą przyznawane wyróżnienia dla partnerów z otoczenia podmiotu ekonomii społecznej.

Wyróżnieniami będą objęci:

Spotkanie Kapituły konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”

W dniu 20.04.2016 r. w  Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”.  

Kapituła Konkursu dokona wyboru podmiotów ekonomii społecznej do wyróżnień ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”, które zostaną wręczone podczas Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej w dniu 15.06.2016 r.

Skład Kapituły Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu pn.: ,,Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” dokonało wyboru składu członków do Kapituły Konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”.

Skład Kapituły Konkursu  ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”.

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2016 r., w godz. 11-16, w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A. Bączkowskiego (nr 107). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.30.

Więcej:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,7843,zaproszenie-na-konferencje.html

Ogłoszenie o konkursie "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016"

Ogłoszenie o konkursie ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej (zwane dalej PES) z Mazowsza do udziału w konkursie ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl