Lista Uczestników "II Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną"

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy listę Uczestników "II Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną", które odbędą się 15 czerwca 2016 r. w Warszawie.

Lista Uczestników Konferencji i Targów w ramach "II Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną"

Lista Wystawców na "II Mazowieckich Spotkaniach z Ekonomią Społeczną"

"II Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną" zbliżają się wielkimi krokami. Do zobaczenia na konferencji i targach w środę 15. czerwca 2016 r. w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Poniżej zamieszczamy wykaz Podmiotów Ekonomii Społecznej, które będziemy gościć na Targach:

Wolne miejsca na Konferencję pt. "II Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną", połączona z targami podmiotów ekonomii społecznej .

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na Konferencję pt. "II Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną", połączoną z targami podmiotów ekonomii społecznej są jeszcze wolne miejsca dla Wystawców oraz uczestników Konferencji.

Termin zgłoszeń został wydłużony do dnia 08 czerwca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia swojego udziału. 

Konferencja pt. "II Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną", połączona z targami podmiotów ekonomii społecznej

Uprzejmie informujemy, iż Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej organizuje „II Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną”, realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jej przedmiotem jest dofinansowanie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej. 

Ogłoszenie o Wyróżnieniu

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z paragrafem 3 Regulaminu konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”, w 2016 r. będą przyznawane wyróżnienia dla partnerów z otoczenia podmiotu ekonomii społecznej.

Wyróżnieniami będą objęci:

Spotkanie Kapituły konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”

W dniu 20.04.2016 r. w  Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”.  

Kapituła Konkursu dokona wyboru podmiotów ekonomii społecznej do wyróżnień ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”, które zostaną wręczone podczas Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej w dniu 15.06.2016 r.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl