Ogłoszenie o Wyróżnieniu

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej informuje, że zgodnie z paragrafem 3 Regulaminu konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”, w 2016 r. będą przyznawane wyróżnienia dla partnerów z otoczenia podmiotu ekonomii społecznej.

Wyróżnieniami będą objęci:

Spotkanie Kapituły konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”

W dniu 20.04.2016 r. w  Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”.  

Kapituła Konkursu dokona wyboru podmiotów ekonomii społecznej do wyróżnień ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”, które zostaną wręczone podczas Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej w dniu 15.06.2016 r.

Skład Kapituły Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji projektu pn.: ,,Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” dokonało wyboru składu członków do Kapituły Konkursu ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”.

Skład Kapituły Konkursu  ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w Polsce”.

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2016 r., w godz. 11-16, w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, sala im. A. Bączkowskiego (nr 107). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 10.30.

Więcej:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,7843,zaproszenie-na-konferencje.html

Ogłoszenie o konkursie "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016"

Ogłoszenie o konkursie ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”.

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej (zwane dalej PES) z Mazowsza do udziału w konkursie ,,Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016”.

Konferencja "Futer of Europe: Social Economy First"

W dniu 25 marca 2016 r., w Brukseli odbyła się konferencja „Futer of Europe: Social Economy First”, jej współorganizatorami byli m.in.: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Think Tank oraz UN Global Compact.

Spotkanie z przedstawicielami mazowieckich OWES

W dniu 11 marca 2016 r, odbyło się I w 2016 spotkanie z przedstawicielami mazowieckich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej (MCPS). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele OWES Ciechanów, OWES Ostrołęka, OWES Radom, OWES Siedlce i OWES Warszawa.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl