Ile kosztuje niepomaganie?

Projekt Kalkulator Kosztów Zaniechania (KKZ):  „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających” był  projektem innowacyjnym, systemowym realizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w latach 2012 – 2014.

Ważne wypowiedzi o ekonomii społecznej – dziś kolejne fragmenty wypowiedzi laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2006 Muhammada Yunusa.

M. Yunus powiedział „Żaden człowiek nie chce być utrzymywany z datków czy pomocy humanitarnej. A jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że otrzymywane w ten sposób wsparcie zabiło w nim poczucie niezależności i chęć samodzielności. To najgorsze co możemy zrobić człowiekowi poprzez złe pomaganie.”  [¹]

[¹] Bankier ubogich, historia mikrokredytu.” Muhammad Yunus, Wydawnictwo Con Corda, Warszawa 2012

Ogłoszenie o naborze - 9.3. Rozwój ekonomii społecznej

Ważne wypowiedzi o ekonomii społecznej – dziś fragmenty wypowiedzi laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2006

Ważne wypowiedzi o ekonomii społecznej – dziś fragmenty wypowiedzi laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2006 Muhammada Yunusa.

Mikropożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej.

Możliwość pozyskania nowych środków dla podmiotów ekonomii społecznej. Uruchomiony został instrument finansowy UE, która wspiera  najmniejszych przedsiębiorców oraz osoby napotykające bariery w wejściu na rynek pracy, jak również umożliwia rozpoczęcie własnej działalności np. bezrobotnym czy młodzieży.

Spotkanie w Misnisterstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat przyszłości OWES-ów.

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ukazała się  informacja, że trwają konstruktywne i aktywne  prace i spotkania w sprawie ponownej akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES.

Więcej: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/1891571.html

WTZ w ekonomii społecznej.

WTZ mogą też kreować miejsca pracy w ekonomii społecznej. Podręcznik do wdrażania innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnej przy WTZ omawia szeroko model współpracy z makroprzedsiębiorstwami, z samorządem, jak zbudować zespół, jakie są źródła finansowania

Więcej: http://www.wtz.spoldzielnie.org/images/podrecznik_produkt_finalny.pdf

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl