Wielkanocne jarmarki

Rozpoczął się sezon na jarmarki i targi wielkanocne oraz wiosenne 2016, to doskonała okazja na sprzedaż i promocję swoich produktów.

I. 

CIECHANOWSKI JARMARK WIELKANOCNY 

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych z „ES Fundusz”

To już ostatnia transza środków i możliwość skorzystania z finansowania na preferencyjnych warunkach w tym roku dla przedsiębiorstw społecznych. Pożyczki, których preferencyjne oprocentowanie wynosi 0,88% w skali roku są przeznaczone na  szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstwa społecznego (fundacji lub stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą,  spółdzielni socjalnej, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, kościelnej osoby prawnej, spółki non-profit).

„Ważne wypowiedzi o ekonomii społecznej – dziś kolejne fragmenty wypowiedzi laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2006 Muhammada Yunusa

Kiedy chcemy pomóc ubogim, zwykle ofiarowujemy im działania dobroczynne. Najczęściej posługujemy się filantropią, by uniknąć prawidłowej diagnozy problemu i znalezienia rozwiązania. Staje się ona sposobem na to, by pozbyć się odpowiedzialności. Ale dobroczynność nie jest rozwiązaniem dla problemu ubóstwa. Jedynie utrwala biedę, odbierając ubogim inicjatywę. Pozwala nam żyć dalej naszym życiem, bez martwienia się o życie ubogich; ucisza nasze sumienia.

„Ważne wypowiedzi o ekonomii społecznej – dziś kolejne fragmenty wypowiedzi laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2006 Muhammada Yunusa

Kiedy chcemy pomóc ubogim, zwykle ofiarowujemy im działania dobroczynne. Najczęściej posługujemy się filantropią, by uniknąć prawidłowej diagnozy problemu i znalezienia rozwiązania. Staje się ona sposobem na to, by pozbyć się odpowiedzialności. Ale dobroczynność nie jest rozwiązaniem dla problemu ubóstwa. Jedynie utrwala biedę, odbierając ubogim inicjatywę. Pozwala nam żyć dalej naszym życiem, bez martwienia się o życie ubogich; ucisza nasze sumienia.

Ile kosztuje niepomaganie?

Projekt Kalkulator Kosztów Zaniechania (KKZ):  „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco-wspierających” był  projektem innowacyjnym, systemowym realizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” w latach 2012 – 2014.

Ważne wypowiedzi o ekonomii społecznej – dziś kolejne fragmenty wypowiedzi laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2006 Muhammada Yunusa.

M. Yunus powiedział „Żaden człowiek nie chce być utrzymywany z datków czy pomocy humanitarnej. A jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że otrzymywane w ten sposób wsparcie zabiło w nim poczucie niezależności i chęć samodzielności. To najgorsze co możemy zrobić człowiekowi poprzez złe pomaganie.”  [¹]

[¹] Bankier ubogich, historia mikrokredytu.” Muhammad Yunus, Wydawnictwo Con Corda, Warszawa 2012

Ogłoszenie o naborze - 9.3. Rozwój ekonomii społecznej

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl