O laureatach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w piśmie „Mazowsze. Serce Polski”

Jak radzą sobie ubiegłoroczni laureaci Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej można dowiedzieć się z reportażu zamieszczonego na płycie CD, który w formie insertu został dołączony do Nr 11 (11) 2018 pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze. Serce Polski” (wydanie listopadowe). O niektórych z nich, można też przeczytać w artykule pt. „Pracą pomagają innym” opublikowanym na stronach 20-22 niniejszego wydania.

Zapraszamy do lektury!

Badanie mazowieckich spółdzielni socjalnych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania pt. "Determinanty przeżywalności spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim". Jego głównym celem była analiza "przeżywalności" spółdzielni socjalnych w województwie mazowieckim oraz odpowiedź na pytania o czynnikach decydujących o trwałości lub likwidacji spółdzielni socjalnych. Zachęcamy do lektury.

Jak dokonywać zakupu usług w podmiotach ekonomii społecznej

Jak jednostka samorządu terytorialnego może dokonać zakupu usług w podmiotach ekonomii społecznej można było dowiedzieć się na podczas seminarium zorganizowanego w dniu 13 listopada br. przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.  W informacjach przekazywanych podczas spotkania położono szczególny nacisk na zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro oraz przepisy ustawy o finansach publicznych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele spółdzielni socjalnych, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy oraz  biznesu.

Seminarium o ekonomii społecznej w Siedlcach

Na seminarium w Siedlcach, które odbyłó się w dn. 9 listopada br. dyskutowaliśmy o perspektywach rozwoju ekonomii społecznej do roku 2022. A zwłaszcza o wyzwaniach, jakie stoją  w tym względzie przed jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej.

Seminarium o ekonomii społecznej w Ciechanowie

W seminarium, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie  w dn. 8 listopada br. dyskutowano o perspektywach rozwoju ekonomii społecznej do roku 2022. Uczestnicy rozmawiali m.in. o tym jakie wyzwania w tym obszarze stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Wymieniali uwagi nt. roli instytucji rynku pracy oraz pomocy społecznej, które mają bezpośredni wpływ na aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Seminarium nt. zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej

5 listopada br. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie odbyło się seminarium na temat zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej,  ze szczególnym uwzględnieniem zamówień poniżej 30 tys. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych. W spotkaniu wzięli udział pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele spółdzielni socjalnych, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy oraz  biznesu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych i zakładów aktywności zawodowej! W 2019 r. do dyspozycji Powiatowych Urzędów Pracy będzie ponad 180,6 mln zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Będą to środki m.in. na kształcenie ustawiczne pracowników przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, oraz ZAZ.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl