Ciekawostki o ekonomii społecznej. Tylko 3 osoby na starcie.

Istnieje możliwość, aby warunkowo zmniejszyć liczbę założycieli spółdzielni socjalnej osób fizycznych z 5 do 3 osób.

Zmiany w regulaminie konkursu Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

O zmianach w regulaminie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej, które będą obowiązywać w tegorocznej edycji konkursu, debatowali na spotkaniu w Warszawie w dniu 17 stycznia br. członkowie Kapituły konkursu.

Atlas ekonomii społecznej Mazowsza - spółki z o.o. non-profit

Atlas ekonomii społecznej Mazowsza wzbogacamy dzisiaj o spółki z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit. Są to podmioty ekonomii społecznej prowadzone w celach społecznych, a nie dla zysku dzielonego między udziałowców.

Aktualizacja "Wytycznych w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa"

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami.

Atlas ekonomii społecznej Mazowsza - najmłodsze PES, czyli podmioty powstałe w 2017 r.

W ramach atlasu ekonomii społecznej prezentujemy mapę podmiotów ekonomii społecznej (PES), które powstały w 2017 r. - 1 warsztat terapii zajęciowej, 2 kluby integracji społecznej i 13 spółdzielni socjalnych. Zapraszamy do zapoznania się z najmłodszymi PES-ami. 

Badania sektora ekonomii społecznej

Zapraszamy do odwiedzania zakładki z badaniami i analizami, dotyczącymi sektora ekonomii społecznej.

Czy wiesz, że 43% uczestników warsztatów terapii zajęciowej jest zainteresowanych znalezieniem pracy, a tylko 6% jest gotowych opuścić placówkę. Więcej ...

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezendenta RP w dniu 29 grudnia 2017 r. Tekst ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 30 grudnia 2017 r.  Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl