Seminarium pt. "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień poniżej 30 tyś. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych."

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pt. "Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień poniżej 30 tyś. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych.". Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach - 5 listopada 2018 r. i 13 listopada 2018 r.

Seminarium o ekonomii społecznej w Radomiu

Zapraszamy na seminarium w Radomiu pt. "Ekonomia Społeczna na Mazowszu - perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej". Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Radomiu w dniu 22.10.2018 r. (poniedziałek).

Seminarium o ekonomii społecznej w Płocku

Zapraszamy na seminarium w Płocku pt. "Ekonomia Społeczna na Mazowszu - perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej". Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Płocku dnia 19 października 2018 r. (piątek).

Seminarium o ekonomii społecznej w Warszawie

Zapraszamy na seminarium w Warszawie pt. "Ekonomia Społeczna na Mazowszu - perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej". Spotkanie odbędzie się w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w dniu 18 października 2018 r. (czwartek).

Seminarium o ekonomii społecznej w Ostrołęce

Zapraszamy na seminarium w Ostrołęce pt. "Ekonomia Społeczna na Mazowszu - perspektywy rozwoju do 2022 roku. Wyzwania stojące przed lokalnymi instytucjami, podmiotami i wspólnotami w obszarze ekonomii społecznej". Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek).

Seminarium pt. "Rozwój współpracy sektora ekonomii społecznej z innymi sektorami prywatnymi i publicznymi (biznes, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, itp.)"

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pt. "Rozwój współpracy sektora ekonomii społecznej z innymi sektorami prywatnymi i publicznymi (biznes, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, itp.)". Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach, które odbędzie się 3 grudnia 2018 r.

Seminarium pt. "Klastry i porozumienia Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu jako instrumenty wzmacniające możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych"

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pt. "Klastry i porozumienia Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu jako instrumenty wzmacniające możliwości rozwoju i tworzenia miejsc pracy dla osób wykluczonych". Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach - 5 i 8 października 2018 r.

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl