Konkurs w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2018

Ruszyła kolejna edycja konkurs na realizację projektów społecznych aktywizujących seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywnosci Społecznej Osób Starszych (ASOS). Przypominamy, że obok organizacji porzarządowych, podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację są spółdzielnie socjalne oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

VI Posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Ostatnie w tym roku spotkanie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań na rzecz wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej w regionie.

Atlas ekonomii społecznej Mazowsza - zakłady aktywności zawodowej

Poniżej prezentujemy mapę wszystkich zakładów aktywności zawodowej zarejestrowanych na terenie województwa mazowieckiego. ZAZ prowadzi rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (tzw. obsługowo-rehabilitacyjną) oraz działalność gospodarczą. 

Po szczegółowe infomacje na stronę - link >>> 

 

Webinarium nt. roli ROPS w akredytacji OWES

27 listopada br.  odbyło się webinarium z J. Schimankiem z Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego MRPiPS. na temat roli ROPS w akredytacji OWES.

Poniżej - link do nagrania z tego spotkania:

https://www.youtube.com/watch?v=gwWy0OWiQ2U&feature=youtu.be

 

 

Rusza badanie ankietowe nt. współpracy z samorządami na Mazowszu

 Fundacja Fundusz Współpracy prowadząca Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz innymi OWES-ami, realizuje anonimowe badanie dotyczące współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządami. Badanie potrwa do 6 grudnia 2017 r.

Atlas ekonomii społecznej Mazowsza - spółdzielnie socjalne

Podsumowaniem naszego "Atlasu ekonomii społecznej Mazowsza" jest mapa wszystkich spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Zapraszmy do wirtualnej wycieczki po spółdzielniach socjalnych działających często tuż obok nas. 

Seminarium w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Za nami ostatnie seminarium pt. ,,Rola edukacji na rzecz rozwoju solidarnego zatrudnienia w ekonomii społecznej" , którego celem było promowanie ekonomii społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych. W minioną sobotę - 25.11.2017 r. - gościliśmy w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im.  Alcide De Gasperi w Józefowie. 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl