Zapraszamy na szkolenie pt. „Lustracja spółdzielni socjalnych”

Zapraszamy wszystkie mazowieckie spółdzielnie socjalne na szkolenie pt. „Lustracja spółdzielni socjalnych”. Waldemar Żbik, trener i specjalista z zakresu spółdzielczości socjalnej będzie rozwiewał wątpliwości w tym zakresie, czyli "O co tyle szumu, czyli istota, zakres, funkcje i rodzaje lustracji...".

Lista Uczestników szkolenia >>>

Materiały i relacja z seminarium pt. "Przemoc wobec osób starszych"

W dniu 3 sierpnia 2018 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej odbyło się seminarium nt.: „Przemoc wobec osób starszych”. Było to kolejne seminarium prowadzone w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Wzięło w nim udział 30 osób z terenu województwa mazowieckiego (pracownicy pomocy i integracji społecznej).

Zaproszenie na seminarium pt. "Przemoc wobec osób starszych"

Serdecznie zapraszamy na seminarium pt: „Przemoc wobec osób starszych”. Jest to kolejne z serii szkoleń prowadzonych w ramach dwuletniej Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP) organizowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Lista zakwalifikowanych uczestników [25.07.2018]>>>

Nabór uczestników na seminarium został zakończony.

Materiały i relacja z seminarium pt. "Współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej"

W dniu 12 lipca czerwca 2018 r. odbyło się kolejne seminarium w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tym razem tematem szkolenia była współpraca pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej". Zapraszamy do zapoznania się z relacją i do pobrania skryptu szkoleniowego.​

Materiały i relacja z seminarium pt. "Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej"

W dniu 11 lipca czerwca 2018 r. odbyło się kolejne szkolenie w ramach Mazowieckiej Akademii Sztuki Pomagania (MASP). Tym razem tematem szkolenia była ochrona danych osobowych w pomocy społecznej. Zapraszamy do zapoznania się z relacją i do pobrania skryptu szkoleniowego.​

Fundusz Gwarancyjny dla sektora ekonomii społecznej

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Środki funduszu są przeznaczone na udzielanie gwarancji spłaty kredytów przyznawanych PES przez banki spółdzielcze, które zawarły z BGK umowę współpracy. Celem funduszu jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Dla kogo gwarancje?

O gwarancję mogą ubiegać się:

Konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Rozpoczęły się konsultacje publiczne, dotyczące aktualizacji "Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej." (KPRES). Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym dokumentem oraz do zgłaszania ewentualnych uwag. 

Strony

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl