Rodzice dla szkoły sp. z o.o.

Nazwa podmiotu: Rodzice dla szkoły sp. z o.o.
Adres: ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Gmina: Warszawa; Powiat: Warszawa
Telefon: [22]  515 11 60
E-mail: rodzice-dla-szkoly@sternik.edu.pl
Adres strony www:


Profil działalności1:

Spółka została zawiązana w celu niezarobkowym (nie prowadzi działalności gospodarczej). Celem spółki jest prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


Numer: KRS 200294 ▪ NIP 5262774834 ▪ REGON 15689866
Data wpisu do rejestru: 27-04-2004


1 - dane pochodzą ze strony podmiotu: http://www.rodzicedlaszkoly.org

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl