Seminarium nt. ,,Jak wspierać podmioty wspomagające osoby z niepełnosprawnością w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy? Możliwości pozyskiwania środków na tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.”

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), które pełni rolę koordynatora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.

Tematem spotkania będzie sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych oraz analiza możliwości jakie stawia przed nimi ekonomia społeczna. Celem seminarium jest odpowiedź na pytanie czy ekonomia społeczna jest szansą na zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych.  

Seminarium prowadzone będzie przez Pana Rafała Janowskiego, Prezesa Spółdzielni Socjalnej „HAVEN” oraz pracowników Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych MCPS .

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli i podmiotów wchodzących w skład otoczenia ekonomii społecznej, przedstawicieli rynku pracy, pracowników MCPS.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Program seminarium:

9.30 – 10.00

Rejestracja Uczestników spotkania

10.00

Powitanie Uczestników – przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

10.00 – 11.00

Ekonomia społeczna dla każdego – Pan Rafał Janowski, HAVEN Spółdzielnia Socjalna.

11.00 – 12.30

Przykłady funkcjonowania osób niepełnosprawnych w podmiotach ekonomii społecznej– Pan Rafał Janowski, HAVEN Spółdzielnia Socjalna.

12.30 – 13.00

Przerwa kawowa i poczęstunek

13.00 – 13.45

Wyzwania stojące przed ekonomią społeczną w zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych – dyskusja.

13.45 – 14.00

Podsumowanie spotkania


Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, sala konferencyjna (p.VI)

Termin: I termin: 16.10.2017 r. (poniedziałek) lub II termin: 17.10.2017 r. (wtorek) - termin do wybrania

Liczba miejscpo 15 osób na każdy termin.

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się spotkania.
 • Wyżywienie: serwis kawowy, napoje, ciasta, kanapki.

Zgłoszenie na seminarium i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) przesłanego -mailem (zeskanowane) na adres email: renata.goral@mcps-efs.pl - do dnia  11.10.2017 r.
 • Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa: zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, wszystkie osoby otrzymają informację drogą mailową.

Kontakt: Renata Góral, Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, tel.: [22] 622 42 32 w. 41, e-mail: renata.goral@mcps-efs.pl.

W załączeniu wstępny program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl