Seminarium nt. ,,Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w podmiotach ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zamówień powyżej 30 tyś. euro oraz przepisów ustawy o finansach publicznych.”

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), które pełni rolę koordynatora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.

Tematem spotkania będzie współpraca między podmiotami ekonomii społecznej a jednostkami samorządu terytorialnego na płaszczyźnie zamówień publicznych. Celem seminarium jest wprowadzenie teoretyczne do tematu oraz prezentacja praktycznych przykładów realizacji usług przez sektor ekonomii społecznej.

Seminarium prowadzone będzie przez Pana Rafała Janowskiego, Prezesa Spółdzielni Socjalnej „HAVEN” oraz pracowników Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych MCPS .

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli i podmiotów wchodzących w skład otoczenia ekonomii społecznej, przedstawicieli rynku pracy, pracowników MCPS.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


9.30 – 10.00

Rejestracja Uczestników spotkania

10.00

Powitanie Uczestników – przedstawiciel MCPS

10.00 – 11.00

Wprowadzenie do zagadnień zamówień publicznych dla podmiotw ekonomii społecznej (PES) – Pan Rafał Janowski, HAVEN Spółdzielnia Socjalna.

11.00 – 12.30

Dobre praktyki realizacji współpraacy pomiędzy PES i JST– Pan Rafał Janowski, HAVEN Spółdzielnia Socjalna.

12.30 – 13.00

Przerwa kawowa i poczęstunek

13.00 – 13.45

Wyzwania stojące przed ekonomią społeczną w zakresie zamówień publicznych oraz współpracy z administracją publiczną – dyskusja.

13.45 – 14.00

Podsumowanie spotkania


Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, sala konferencyjna, VI piętro.

Termin: I termin: 30.10.2017 r. poniedziałek) lub II termin: 31.10.2017 r. (wtorek).

Liczba miejscpo 15 osób na każdy termin.

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się spotkania.
 • Wyżywienie: serwis kawowy, napoje, ciasta, kanapki.

Zgłoszenie na seminarium i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) przesłanego mailem (zeskanowane) na adres email: renata.goral@mcps-efs.pl - do dnia 25.10.2017 r.
 • Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa: zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, wszystkie osoby otrzymają informację drogą mailową.

Kontakt: Renata Góral, Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, tel.: [22] 622 42 32 w. 41, e-mail: renata.goral@mcps-efs.pl.

W załączeniu wstępny program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl