Seminarium nt. „Rola ekonomii społecznej we wspieraniu młodzieży usamodzielnianej”

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (MCPS), które pełni rolę koordynatora ekonomii społecznej w województwie mazowieckim.

Celem spotkania będzie jest analiza korzyści i możliwości wspierania młodzieży na rynku pracy poprzez ekonomię społeczną. Tematem będzie także współpraca między podmiotami ekonomii społecznej a instytucjami otoczenia ekonomii społecznej, np. biznesem, organizacjami pozarządowymi oraz urzędami pracy.

Seminarium prowadzone będzie przez Pana Rafała Janowskiego, Prezesa Spółdzielni Socjalnej „HAVEN” oraz pracowników Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych MCPS .

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli JST, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, uczelni wyższych, instytucji rynku pracy, biznesu, pracowników MCPS.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


9.30 – 10.00

Rejestracja Uczestników spotkania

10.00

Powitanie Uczestników – przedstawiciel MCPS

10.00 – 11.00

Siła młodości w Podmiotach Ekonomii Społecznej - Pan Rafał Janowski, HAVEN Spółdzielnia Socjalna.

11.00 – 12.30

Wzorce i dobre przykłady współpracy PES i otoczenia biznesu - Pan Rafał Janowski, HAVEN Spółdzielnia Socjalna.

12.30 – 13.00

Przerwa kawowa i poczęstunek

13.00 – 13.45

Wyzwania stojące przed ekonomią społeczną w zakresie wspierania młodzieży na rynku pracy poprzez ekonomię społeczną – dyskusja.

13.45 – 14.00

Podsumowanie spotkania


Miejsce: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, sala konferencyjna, VI piętro.

Termin: I termin: 06.11.2017 r. (poniedziałek) lub II termin: 07.11.2017 r. ( wtorek)

Liczba miejscpo 15 osób na każdy termin

Informacje organizacyjne:

 • Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się spotkania.
 • Wyżywienie: serwis kawowy, napoje, ciasta, kanapki.

Zgłoszenie na seminarium i termin rekrutacji:

 • Zgłoszenia na seminarium przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) przesłanego e-mailem (zeskanowane) na adres email: renata.goral@mcps-efs.pl - do dnia 31.10.2017 r.
 • Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa: zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu, wszystkie osoby otrzymają informację drogą mailową.

Kontakt: Renata Góral, Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych, tel.: [22] 622 42 32 w. 41, e-mail: renata.goral@mcps-efs.pl.

W załączeniu wstępny program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl