Spółdzielnia Socjalna "Pogłos"

Nazwa spółdzielni: Spółdzielnia Socjalna "Pogłos"
Adres: ul. Burakowska 12, 01-066 Warszawa
Gmina: Warszawa; Powiat: Warszawa
Telefon: 501 729 606
E-mail: inicjatywapoglos@gmail.com
Adres strony www:


Profil działalności1[• edukacja i kultura]:

 • usługi cateringowe
 • działalność obiektów kulturalnych

Instytucja wspierająca: -
Numer: KRS 0000637611 ▪ NIP 5272780813 ▪ REGON 365478990
Data wpisu do rejestru: 26-09-2014


1 Na podstawie profilu działalności zawartej w Krajowym Rejestrze Sądowym (data aktualizacji 12.10.2016 r.).


O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl