Spółdzielnia Socjalna „Karima” (połączona z inną spół. socj.)

Adres: ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry
Gmina: Suchożebry; Powiat: siedlecki
Telefon: 692 573 025 | 692 573 050
E-mail: spoldzielniasocjalnakarima@op.pl
Adres strony www:


Profil działalności1:

 • usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne
 • usługi opiekuńcze nad dziećmi
 • usługi utrzymania czystości
 • usługi ogrodnicze

Instytucja wspierająca: -

Numer: KRS 424969 ▪ NIP 8212636936 ▪ REGON 146184969
Data wpisu do rejestru: 25-06-2012


1 Na podstawie deklarowanych profili działalności zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz na profilu Facebook.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl