"Szansa" Spółdzielnia Socjalna

Nazwa spółdzielni: "Szansa" Spółdzielnia Socjalna
Adres: ul. Królewiecka 12F, 09-400 Płock
Gmina: Płock (miasto); Powiat: Płock (miasto)
Telefon: 507 243 145|  503 684 435 | [24] 262 21 11
E-mail: szansaplock@gmail.compronat@interia.pl
Adres strony www: 


Profil działalności [4. edukacja i kultura, 5. gastronomia w tym catering, 6. handel i pozostałe usługi]:

 • Prowadzenie restauracji – główny profil działalności
 • Rozrywka - Organizowanie i kompleksowa obsługa imprez rozrywkowych z wykorzystaniem mobilnej sceny i sprzętu nagłaśniającego.
 • Przedsiębiorczość - Organizowanie kursów, szkoleń dla potrzeb alternatywnego rynku pracy oraz warsztatów rozwoju osobistego skierowanych do absolwentów szkół, uczelni oraz osób zagrożonych bezrobociem.
 • Zdrowie - Usługi naturoterapii, aktywnej profilaktyki zdrowia oraz terapii uzależnień. [Organizowanie Płockich i terenowych Dni Zdrowia dla klubów i stowarzyszeń zdrowotnych.]

Instytucja wspierająca: OWES Płock
Numer: KRS 491642 ▪ NIP 7743217841 ▪ REGON 147025167
Data wpisu do rejestru: 2013-12-19

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl