Warszawska Spółdzielnia Socjalna "Argenta"

Adres: ul. Domaniewska 47/10, 02-676 Warszawa
Gmina: Warszawa (m. st.); Powiat: Warszawa (m. st.)
Telefon: [22] 403 53 25
E-mail: wss@argenta.co
Adres strony www:
 


Profil działalności1:

 
 • kolportażu druków bezadresowych (ulotek reklamowych) 
 • usługi utrzymania czystości

Instytucja wspierająca: -
Numer: KRS 415843 ▪ NIP 5222995546 ▪ REGON 146065124
Data wpisu do rejestru: 26-03-2012


1 Informacje zaczerpnięte ze strony Spółdzielni.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl