Więcej o MMES

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej to wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności.

Wyróżnienia Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej są przyznawane w oparciu o Regulamin Konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej według zasad wypracowanych w ramach projektu pn. „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu”.

Wyróżnienie Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej jest wyróżnieniem przyznawanym raz w roku, a jego uroczyste wręczenie odbywa się tradycyjnie w czerwcu każdego roku podczas Mazowieckich Targów Ekonomii Społecznej. Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej odnosi się do następujących obszarów:

 • podmiotowość – która podkreśla obszary dotyczące wewnętrznych relacji w podmiocie. Pod uwagę jest brany charakter podmiotu oraz współuczestnictwo, współpraca i współdziałanie pracowników/współpracowników wewnątrz danego podmiotu.

 • widoczność – która wskazuje, czy podmiot jest widoczny i rozpoznawalny w środowisku lokalnym, przez samorząd oraz jego jednostki, jak również inne instytucje oraz lokalną społeczność z terenu gminy/powiatu, na którym działa.

Wyróżnienie Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej ma za zadanie wspieranie podmiotów ekonomii społecznej poprzez:

 • oznakowanie produktów lub usług oferowanych przez podmiot znakiem „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”,
 • umieszczenie znaku „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” w miejscu/budynku, w którym znajduje się siedziba PES,
 • umieszczanie informacji i znaku „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” obok nazwy i logo podmiotu we wszelkich materiałach i drukach reklamowych,
 • promowanie podmiotu na stronie internetowej, w publikacjach, reportażach, materiałach informacyjnych i imprezach organizowanych przez MCPS,
 • posługiwanie się znakiem „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej”, w kampaniach medialnych, imprezach targowych i wystawienniczych.

Logotyp Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 2016 do wykorzystania przez Laureatów MMES w 2016 r.

  


Więcej informacji:

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl