Zaproszenie na wizytę studyjną

♦ Cel wizyty studyjnej  

Celem wizyty studyjnej jest pokazanie możliwości współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami ekonomii społecznej (PES), Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i innymi instytucjami otoczenia ekonomii społecznej na przykładzie wyróżniających się podmiotów ekonomii społecznej działających w podregionie siedleckim oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną. Wizyta ma wpłynąć na podniesienie poziomu wiedzy oraz zapoznanie się z doświadczeniami tworzenia i funkcjonowania podmiotów działających nie tylko dla zysku.

 Uczestnicy wizyty studyjnej

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, decydenci, między innymi Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Sekretarze, Radni, Skarbnicy oraz pracownicy instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, uczelni, przedstawiciele biznesu, potencjalni założyciele nowych PES i przedstawiciele innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

 Termin wizyty studyjnej

 • I termin: 21-22.09.2017 r. (czwartek-piątek)
 • II termin: 27-28.09.2017 r. (środa - czwartek)

♦ Miejsca wizyty studyjnej

Spółdzielnia Socjalna „Zioła Siedleckie” w Siedlcach, Zakład Karny w Siedlcach, Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Siedlcach.

  Rekrutacja i liczba miejsc

Rekrutacja odbędzie się na podstawie załączonego poniżej formularza zgłoszeń, przesłanego na nr faxu 22 622-42-32 lub e-mailem (zeskanowany) na adres renata.goral@mcps-efs.pl.

Termin przesyłania zgłoszenia:

 • I termin: 12.09.2017 r. - zmiana terminu - 15.09.2017 r.
 • II termin: 19.09.2017 r. - zmiana terminu - 22.09.2017 r.

Decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń. Preferowane będą osoby z gminy/ powiatu/ województwa, na którym są podejmowane lub planowane działania w celu rozwoju ekonomii społecznej.

Liczba miejsc: 15 osób

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny, uczestnikom zapewniamy transport z Warszawy, ul. Nowogrodzka 62a do miejsca wizyty i z powrotem, zakwaterowanie i wyżywienie.

 Dodatkowe informacje

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Renatą Góral, tel. 22 622-42-32 w. 79, e-mail: renata.goral@mcps-efs.pl

Szczegółowy program wizyty studyjnej oraz formularz zgłoszenia znajdują się w załączeniu.

Organizatorem wizyty studyjnej jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego.

ZałącznikWielkość
program wizyt.pdf466.39 KB
formularz wizyty studyjnej.docx759.7 KB

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl